ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

1) Ασφάλεια προς Τρίτους

Τί καλύπτει;

Καλύπτει ασφαλιστικά θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των επιβαινόντων στο όχημα της Drivenow (εκτός του οδηγού του αυτοκινήτου της Drivenow) μέχρι το ποσό των €1.000.000 καθώς και υλικές ζημιές τρίτων, μέχρι το ποσό των €1.000.000.

Τί δεν καλύπτει;

Ολική ή μερική κλοπή του αυτοκινήτου.

Κλοπή προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται επάνω ή εντός του οχήματος της Drivenow.

Θάνατο ή σωματικές βλάβες του οδηγού του οχήματος της Drivenow.

Ζημιές στο όχημα της Drivenow.

Κόστος

Περιλαμβάνεται στην τιμή

2) Μικτή Ασφάλεια 

Γνωστή ως: CDW 

Τί καλύπτει;

Σε περίπτωση που συμβεί ζημιά στο όχημα της Drivenow, ο ενοικιαστής είναι καλυμμένος για το κόστος της επισκευής.Παρολα αυτά θα πρεπει να πληρωσει το ποσο ευθυνης για ζημια εως του ποσου € 750 για την κατηγορία  medium ,Large, και εως του ποσου € 1500για ολες τις άλλες κατηγοριες, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του ενοικιαστή. Το ποσό ευθύνης περιλαμβάνει έξοδα επισκευής, αποθήκευσης και απώλεια χρήσης αυτοκινήτου. 

Τί δεν καλύπτει;

Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια.

Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου.

Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης.

Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέπτες και τα ελαστικά του αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια που το αυτοκίνητο της Drivenow βρισκόταν σε καράβι.

Κόστος

Περιλαμβάνεται στην τιμή.

3) Ασφάλεια Κλοπής

Γνωστή ως: ΤΡ

Τί καλύπτει;

Καλύπτει τον ενοικιαστή για ολική και μερική απώλεια του αυτοκινήτου. 

Τί δεν καλύπτει;

Κλοπή όλου ή μέρους του αυτοκινήτου που προκλήθηκε από αμέλεια του ενοικιαστή (π.χ. άφησε το κλειδί στη μηχανή ή μέσα στο αυτοκίνητο, ή άφησε το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο).

Κόστος

 Περιλαμβάνεται στην τιμή.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

1) Πλήρη Ασφάλεια

Γνωστή ως: FDW

Τί καλύπτει;

Μηδενίζει τα ποσά ευθύνης από ζημιά, πυρκαγιά και κλοπή του αυτοκινήτου της Drivenow. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση και η υπογραφή της δήλωσης ατυχήματος από τον ενοικιαστή σε περίπτωση ζημιάς, πυρκαγιάς ή μερικής/ολικής κλοπής του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που κατά το ατύχημα εμπλέκεται και δεύτερο όχημα, ο ενοικιαστής υποχρεούται να καλέσει την οδική βοήθεια που υποδεικνύει η Drivenow για την καταγραφή του συμβάντος και την φωτογράφηση του οχήματος.

Τί δεν καλύπτει;

Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια

Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου

Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης

Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες.

Κόστος

Δεν περιλαμβάνεται στην τιμή

€ 5,00 ημερησίως για ολες  τις κατηγορίες. 

2) Προσθετη Ασφαλιστικη Καλυψη

Γνωστή ως: LIS

Τί καλύπτει;

Ζημιές που προκλήθηκαν αυτοκίνητο της Drivenow από φυσικές καταστροφές. 

Καλύπτει την θραύση κρυστάλλων του οχήματος.

Τί δεν καλύπτει;

Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια

Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης

Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου. 

Κόστος

€4.00 ημερησίως για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων.

(οι τιμές  περιλαμβάνουν ΦΠΑ).