Η DriveNow Car rental & chauffeur service δραστηριοποιείται στην Κρήτη μέσω της Μουστάκας-Χαρούλης Ο.Ε., ηγετική εταιρεία στην αγορά μακροχρόνιων και βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την τεχνογνωσία πολλών ετών εμπειρίας σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων.

Διαθέτουμε ένα εκτεταμένο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση. Παρέχουμε ασφαλή, καλά διατηρημένα και αξιόπιστα οχήματα σε ολόκληρη την Κρήτη.

Με το έμπειρο αγγλόφωνο-γερμανόφωνο προσωπικό μας, θα έχετε πάντα μια φιλική και αποτελεσματική υπηρεσία.

Μ.Η.Τ.Ε. :  1040 Ε 0081 1573 01

 Συνεργάτες